בס''ד
 
עברית | English                              
חבר קיים התחבר | חבר חדש הרשם
דף הבית | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | הפוך לדף הבית | צור קשר | פרסמו אצלנו
אקטואליה

מבצע ''שינוי כיוון''- החיפזון בידי אדם
15.08.06
כלל נקוט הוא שתחושת ביטחון יתר במימד הצבאי, לעולם תהיה בעוכרי הקברניט, ועלולה לפגום בכושר השיפוט האובייקטיבי שלו ובפתיחותו לביקורת. נראה כי בתלותו של הדרג המדיני בהרכבו הנוכחי, במטכ"ל נעדרה מערכת של איזונים ובלמים בתהליך קבלת ההחלטות. רפי בוכניק, באדיבות: אומדיה

מהבחינה הפורמאלית לא הוגדר מבצע "שינוי כיוון" כמלחמה,על אף העובדה שמאפייני הלחימה בשדה הקרב גלשו לכדי מימדים של מלחמה מוגבלת לכל דבר ועניין. אפשר כי הרקע לכך שאב את השראתו בהתבסס על לקח מן ההיסטוריה הצבאית, ממנו עולה כי קבלת החלטה על פתיחה במהלך צבאי נשענת במידה רבה על התקווה לסבב מערכתי קצר ואלגנטי שיניב התמוטטות מהירה של האויב.

כתבות נוספות
לקחים ראשוניים מהמלחמה בדרום לבנון
מה יד שמאל עושה?

סביר כי מה שעמד לנגד עיני ממשלת אולמרט בעקבות הפרובוקציה האלימה של חיזבאללה ב-12 ליולי 2006, הייתה ההנחה כי פעולה צבאית נמרצת של צה"ל, תוביל להשגת מירב המטרות אשר יהיה בהן כדי להצדיק את מחיר הנזק שייגרם לישראל. השכנוע העצמי בהקשר זה נבע קרוב לוודאי, מהפנמה בלתי מעורערת של חוות הדעת המקצועית של מומחי הצבא בדבר אפקטיביות המימד האווירי בהתמודדות עם איום החיזבאללה.

מסתמן גם כי ישראל פעלה מתוך קריאה נכוחה של המציאות האסטרטגית, שעיגנה את ההצדקה הבינ"ל והפנים-ישראלית למהלך הצבאי ושיווקה אותו כחלק מהמערכה העולמית נגד הטרור הפונדמנטליסטי האסלאמי. זאת ועוד, העידוד מצד הממשל האמריקני בהקשר זה העניק רוח גבית ממריצה ובהינתן ביקורת מינורית בעולם, נהנה צה"ל מאשראי בלתי מוגבל כמעט.

כלל נקוט הוא שתחושת ביטחון יתר במימד הצבאי, לעולם תהיה בעוכרי הקברניט ולפיכך עלולה לפגום בכושר השיפוט האובייקטיבי שלו ובפתיחותו לביקורת. נראה אפוא כי בהינתן התלות של הדרג המדיני בהרכבו הנוכחי, במטכ"ל צה"ל בסוגיות מקצועיות בעלות אופי אופרטיבי, נעדרה למעשה, מערכת של איזונים ובלמים מתהליך קבלת ההחלטות שהוביל להתנעת המהלך המלחמתי נגד חזבאללה.

האם נחפזה הממשלה במתן ה"אור הירוק" לצה"ל בליל 12-13 יולי ? קשה לחלץ תשובה חד-משמעית לעניין זה. מחד גיסא,שמירת פרופיל תגובה מקומי מול התגרות ראוותנית מצד חזבאללה, היה בה משום מסר של חולשה ומאידך גיסא, ניצול אירוע החטיפה כ"קש ששבר את גב הגמל" ומעבר מיידי וקוטבי משיגרה ללחימה כוללת היה כרוך בנטילת סיכונים בלתי מבוטלים הגם שנועד לשדר עוצמה ונחישות.

בדיעבד הולך ומסתמן כי לפחות מזווית הבחינה של חיזבאללה הייתה זו "מלחמה מתוך חישוב מוטעה"(miscalculation), בעוד שמן ההיבט הישראלי ראוי לסווגה יותר, כ"מלחמה מתוך הידרדרות" escalation)). כך או אחרת, אין להוציא מכלל חשבון כי "נטילת נשימה עמוקה" טרם תגובה, חזקה שהיה בה כדי לחולל תהליך סדור יותר של הערכת מצב ושקלול יסודי של משקל ההזדמנויות אל מול המכשולים, שמסקנתם הייתה עשויה להצביע על מעין-מצוקה מבצעית נוכח העדרו של מענה צבאי הולם לאתגר הביטחוני שמציב חיזבאללה בעיתוי זה.

אין תמה אפוא,שמרגע מתן פקודת ההפעלה לכוחותינו, החלו לצוף ליקויים בדרגים השונים בכל הקשור לרמת המוכנות של הכוחות, בתאימות הציוד ובמידת הריאליות של תורת הלחימה לנוכח היערכות האויב ויכולתו לממש יכולת "מכה שנייה" גם מול העורף הישראלי, באמצעות רקטות לטווחים שונים. עלינו להכיר בעובדה כי עמוד השדרה של המערכת האזרחית בצפון הארץ ספג מהלומה חסרת תקדים, באופן שהכתיב מגבלה נוספת ולא פשוטה, על חופש הפעולה של קברניטי המדינה.

מכל מקום, הנחת העבודה של הממשלה בייזום המערכה מול חיזבאללה נשענה על תחזית איתנה ואופטימית להשגת מרב מטרות הלחימה. לפיכך,מושגים דוגמת ניצחון או תבוסה, כניעה או הכרעה, אינם רלבנטיים לסוג הלחימה שהייתה מנת חלקנו בסבב העימות האחרון בדרום לבנון. לחימה מול ארגון גרילה על אדמת מדינה שכנה, מייצרת סד של אילוצים אשר שומה על מדינה דמוקראטית שתתחשב בהם. צה"ל ראוי אם כן, לכל שבח על גילוי מקצועיות ומיומנות בהוצאה אל הפועל של שורת פעולות ומבצעים איכותיים ואף נועזים למרות התנאים המיוחדים ששררו במרחב פעילותו.

המחקר האקדמי מסווג את הניצחון הצבאי ככזה המוגבל לרמה הטקטית בשדה הקרב שביטוייו העיקריים הם הסבת אבידות לאויב ודיכוי המורל שלו, בעוד אמת המידה הריאלית להצלחת המהלך המערכתי היא התוצאה שתונחל לאחר המלחמה. לא-אחת הסדר שהושג בתום עימות מלחמתי יצר מציאות ממושכת של חוסר יציבות כמבוא לסבב נוסף של מעשי איבה. דומה כי לפחות מזווית המוטיבציה לא נפלה רוחו של חיזבאללה ,ולפחות על פני הדברים עלול הארגון ליצור נסיבות שיובילו לחידוש הלחימה.

במבצע "שינוי כיוון" הומחשה לעיני מדינות המזה"ת כולן, העליונות הטכנולוגית של צה"ל במישורים רבים, הגם שנהיר כי אך מקצת מיכולותיה של ישראל הופעלו בשדה הקרב. מצערת אפוא העובדה כי

לא נעשה די ע"י גורמי ההסברה שלנו כדי לשווק בעצימות גבוהה יותר מול הזירה הפנימית, את הישגיו המובהקים של צה"ל במערכה. למימד זה חשיבות בלתי נדלית בכל האמור לטיפוח ושיקום המורל בקרב המגזר האזרחי, בפרט לאחר יותר מחודש של דם יזע ודמעות.

קריאות הניצחון של חיזבאללה הן ביטוי מאולץ למדי של הפגנת היכולת להישרד בקרב, באופן המשרת בעיקר את האינטרסים של הארגון מול הזירה הפנים-לבנונית. זוהי משימה רבת אתגרים לנוכח מימדי הפגיעה העצומים בתשתיות האזרחיות בערים הגדולות בלבנון ובכפרים בדרום המדינה. מידת יכולתו להשיב לעצמו מעמד מוביל בחברה ובציבוריות בלבנון מותנית בהתייחסותו לתנאים המוכתבים כלפיו בהחלטת מועצת הביטחון 1701. לגופו של עניין,ייאמר כי מועטים הסיכויים לאכיפה אפקטיבית של פירוק חיזבאללה מנשקו בשלב זה, ומי שתולה בכך תקוות שוגה באשליות.

לישראל מצידה יש סיבות לא רעות להיתלות בהחלטת האו"ם האחרונה, מתוך "כבדהו וחשדהו", בתקווה שכיבוד סעיפי ההחלטה ומימוש מהלכי האכיפה מצד השחקנים המעורבים ובפרט מצידו של כוח יוניפיל המשודרג, יבשרו שינוי יסודי של המציאות בדרום לבנון, גם באופן העולה בקנה אחד עם יעדי מבצע "שינוי כיוון". לצד זאת, הצורך המתבקש בשידוד מערכות ובדק-בית במגזרים המרכזיים של הממשל ובראש וראשונה בצה"ל, על רקע המחדלים והכשלים שנחשפו, צפוי להניב, בטווח הזמן הנראה לעין, תוצאות מועילות והתאוששות מהירה של הכלכלה והחברה.

לסיום,ניתן בהחלט להבין את תחושות האכזבה והתסכול בקרבנו בכל הקשור לאי-הבהירות הנוגעת לתנאים לשחרור חיילינו החטופים, ובפרט לעובדה שישראל נאלצה להשלים עם ניסוח פושר במבוא להחלטת מועצת הביטחון 1701. עם זאת, תהא זו בבחינת התרסה בלתי מוצדקת כלפי השלטונות, לטעון כי סוגיה זו נזנחה לקרן זווית; אדרבא, לישראל רקורד מוכח בהשקעת מאמצים בערוצים מגוונים ובתנאי חשאיות מירביים כדי להכשיר את הקרקע לפתרון סוגיות אנושיות מסוג זה. חזקה כי גם בעניינם של החיילים רגב וגולדוואסר נעשה כל אשר לאל ידינו.

 
תגובה לכתבה   |   שלח לחבר
 
לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות
 
  תגובות  
 
 
 
 
 

ראשי | אודותינו | החשבון שלי | תקנון | צור קשר|פרסמו אצלנו|כתבו לנו


חנות וירטואלית | בניית אתרים
סיקום - חנות וירטואלית
© 2020, לוס אנג'לס ישראל . כל הזכויות שמורות